De Heren

In alfabetisch volgorde, op Joost na. Die moet zijn naam nog veranderen in Zoost.
Hij gaat eerst maar eens een zeven op zijn pas krijgen.